Reference

METROALFA d.o.o. je tijekom godina rada stekla velik broj kvalitetnih referenci u svim područjima svojih djelatnosti i to prvenstveno u sektoru prerađivačke industrije (prehrambena, kemijska, farmaceutska, metalna, naftna, cementna), kao i u sektorima energetike, građevinarstva, trgovine, prijevoza, telekomunikacija, osiguranja, bankarstva, javne uprave, obrazovanja, zdravstva, kulture, i drugih.