Usluge

Odsjek za stakleničke plinove (OSP)

Usluga OSP-a uključuje provedbu verifikacijskih godišnjih izvješća o emisijama stakleničkih plinova operatera postrojenja. U skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/2067, Metroalfa d.o.o.- Odsjek za stakleničke plinove (OSP) akreditiran je  prema normi HRN EN ISO 14065:2013 od strane HAA u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji br. 9446.

Skupine aktivnosti:

1.a Izgaranje goriva u postrojenjima, ako se upotrebljavaju samo komercijalna standardna goriva kako je definirano u Provedbenoj Uredbi (EU) 2018/2066, ili ako se prirodni plin upotrebljava u postrojenjima kategorije A ili B.

1.b Izgaranje goriva u postrojenjima, bez ograničenja

3. Proizvodnja sirovog željeza i čelika (primarno i sekundarno taljenje), uključujući neprekidno lijevanje.

6.
- Proizvodnja cementnog klinkera;
- Proizvodnja vapna ili kalcinacija dolomita ili magnezita;
– Proizvodnja stakla, uključujući staklenu vunu;
– Proizvodnja keramičkih proizvoda pečenjem;
– Proizvodnja izolacijskih materijala od mineralne vune.

98.
– Druge aktivnosti u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ
-  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331

Povezani dokumenti

Zaštita okoliša
usluge
reference