Usluge

Odsjek za poslove zaštite okoliša (OPZO)

Odsjeka za poslove zaštite okoliša (OPZO), djeluje u sastavu Odjela zaštite okoliša od 24.09.2009. godine. 

Usluga OPZP-a uključuje sljedeće:
Izradu obrazaca i prijave u Registar onečišćenja okoliša (ROO) na temelju Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje poslova za potrebe ROO 

Stručne poslove zaštite okoliša na temelju Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša 
  • izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
  • izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš provjera;
  • izrada projekcije emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime;
  • izrada i/ili verifikacija posebnih elaborat, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša;

Konzultantske usluge vođenja poslova zaštite okoliša što obuhvaća izradu obrazaca i prijave u Registar onečišćenja okoliša (ROO), vođenje obrazaca za otpad, izrade Sustava gospodarenja otpadom, izrade godišnje bilance otapala i izračuna fugitivne emisije i izrade obrasca EHOS i dr.

Povezani dokumenti

Zaštita okoliša
usluge