Usluge

Laboratorij za mjerenje emisija i ispitivanje kvalitete zraka (LME)

Laboratorij za mjerenje emisija i ispitivanje kvalitete zraka (LME), djeluje u sastavu Odjela zaštite okoliša od 01.09.2007. godine. Metroalfin ispitni laboratorij (LME) akreditiran je  prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane HAA u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji br. 1165.

Usluga LME-a uključuje sljedeće:

Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na temelju Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti praćenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora
  • u proizvodnji nemetalnih mineralnih sirovina i preradu metala,
  • u kemijskoj i prehrambenoj industriji,
  • hlapivih organskih spojeva za određene aktivnosti
  • uređaja za loženje i plinskih turbina
  • motora s unutarnjim izgaranjem
  • postrojenja za spaljivanje otpada i postrojenja za suspaljivanje otpada
 
Umjeravanje i kontrolno mjerenje uređaja za kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak i nepokretnih izvora na temelju Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija u zrak iz nepokretnih izvora sukladno EN 14141

Povezani dokumenti

Zaštita okoliša
usluge
reference