• Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
  Metroalfa je akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija sukladno zahtjevima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015)
dobrodošli na naše stranice

USLUGE

METROALFA d.o.o. je tvrtka specijalizirana za pružanje usluga iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i energetike.
VIŠE...

O NAMA

Tvrtka METROALFA društvo s ograničenom odgovornošću za tehničko ispitivanje i analizu, kontrolu i druge usluge jedna je od vodećih tvrtki u Republici Hrvatskoj za pružanje usluga iz područja djelatnosti zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i energetskog certificiranja.
VIŠE...
novosti
 • 10.05.2021 Novosti NOVA UREDBA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA

  Dana 29.04.2021. stupila je na snagu Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/2021). Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/2017). Sukladno čl. 81. Uredbe osim dosadašnjih Operatera srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina i Operater malih uređaja za loženje iz članka 75. ove Uredbe dužan je iste prijaviti u Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina.

  NOVI PRAVILNIK O PRAĆENJU EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA

  Dana 11.05.2021. stupa na snagu Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/2021). Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12 i 97/13).

  CIVILINA ZAŠTITA i ZAŠTITA OKOLIŠA

  U skladu s našim strateškim ciljem unaprjeđenja i uvođenja novih usluga osnovali smo Odjel za stručne poslove civilne zaštite i zaštite okoliša. Pravnim subjektima te jedinicama regionalne i lokalne samouprava nudimo usluge stručnog savjetovanja i izrade zakonom propisane dokumentacije. U odjelu rade stručnjaci s višegodišnjim iskustvom rada na stručnim poslovima civilne zaštite i zaštite okoliša.
zastupstvo
 • Tvrtka Metroalfa je zastupnik renomirane tvrtke Ratfisch za Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju za prodaju uređaja za mjerenje emisija ukupnih hlapivih ugljikovodika u zrak, metodom FID.
  Detaljne informacije o uređajima potražite na www.ratfisch.de